پرنده ی توی بالکن

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
پرنده ی توی بالکن
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰x۱۰۰
۲۰۲۰

برای من ثبت لحظه های خارج از کادر بوم جذاب تر است . پشت بالکن ایستاده ام . به پرنده ای نگاه میکنم که من رو دید، و پرواز کرد .خانه ای که بوی کهنگی میده و قرار نیست مال ما بشه .لحظه ای رو ثبت میکنم که توی کادر نیست . یه جایی هست در خارج از کادر . یک راز بین من و اثر و مخاطب.