گنبد (از مجموعه سابقیه)

نقاشی
گنبد (از مجموعه سابقیه)
اکریلیک روی بوم
۲۲۵x۳۰۰
2021
شماره اثر: 0
شناسه محصول: I5YJ7Q749U دسته: