بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا)

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا)
ترکیب مواد روی کاغذ
۱۷.۵x۲۶
1399

فروخته شده