گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک
میکس مدیا روی مقوا
۹۰x۱۲۰
۲۰۱۴

این کار میکسی از دو جمله معروف است ،
«گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار نیک» و همچنین
سه میمون خردمند که در آسیای شرقی مفهومی از
«گوش بر بدی، دهان بر دشنام و چشم بر زشتی فرو بند»
See-No-evil-speak-no-evil-hear-no-evil-